fbpx
  • כל הערים

  • כל הנכסים

  • כל הקטגוריות

למכירה דופלקס עם זכויות בנייה נוספות בקריית גת

בקש הצעה

בקשת הצעה
הר שומרון קריית גת

3 חדרים

820000

😍 דופלקס שווה למכירה בהר שומרון קריית גת😍
✅ 3 חדרים מרווחת ומסודרת
✅ ניתנת לחלוקה
✅ קיימון זכויות בנייה נוספות לעוד קומה.

מספר חדרים: 3

פרטי הסוכן

עדי פרץ כהן
סוכנת נדל"ן
סגירת תפריט